Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам

2023-01-02      519

2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 104/ЗТ2023/00001 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

https://drive.google.com/file/d/1hiNNah2RBX8am1jPAr3J8Wmz8vuHHWfs/view?usp=share_link

2023 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 104/ЗТ2023/00012 дугаартай шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол

https://drive.google.com/file/d/1m7JEjVXSsYhEDyg2ZPLR0dfLQ1HSPnVL/view?usp=drive_link

Мэдээ, мэдээлэл