БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГТ АЖИЛЛАЛАА

2023-05-12      420

Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Л.Нарангэрэл, Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч П.Баясгалан, Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газрын дарга Б.Мөнхбат, Эвлэрүүлэн зуучлагч М.Энхчимэг, Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах Б.Мөнхтуул нарын бүрэлдэхүүнтэй 2023 оны 05 дугаар сарын 10, 11-ний өдрүүдэд Багахангай дүүрэгт ажиллалаа.

Тус өдрүүдэд ажиллаж Эвлэрүүлэн зуучлагч нь 16 өргөдөл маргааныг амжилттай шийдвэрлэлээ.

 

 

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР