2021.03.24     Хянасан: Шүүгч..............................................Л.Нарангэрэл

  1. Э.Цолмонцэцэгийн нэхэмжлэлтэй Д.Ганзоригт холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Л.Нарангэрэл

Тойм гаргасан: Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газрын

шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Золбаяр