2021.03.15     Хянасан: Шүүгч..............................................Л.Нарангэрэл

  1. Ц.Оюунтөгсийн нэхэмжлэлтэй Б.Хангалд холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай

хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.3 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч, шүүгч Л.Нарангэрэл

  1. Ж.Баяржавхлангийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Л.Нарангэрэл

  1. Ж.Сувдцэцэгийн нэхэмжлэлтэй А.Эрдэнэбаатарт холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Л.Нарангэрэл

Тойм гаргасан: Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газрын шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Золбаяр