2021 оны 02 сарын 23-нд                                                                     Мягмар гараг  

 

09:00

А.Эрдэнэбаатарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: А.Эрдэнэбаатарт холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 240 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгэж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч П.Баясгалан

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл

2021 оны 02 сарын 10-нд                                                                     Лхагва гараг  

 

12:00

Ч.Батхүүд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Ч.Батхүүд холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 550 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 550.000  төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч П.Баясгалан

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл

 

 

2020 оны 12 сарын 01-нд                                                                     Мягмар гараг  

 

09:00

Р.Түвшинтөгсөд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Р.Түвшинтөгсөд холбогдох эрүүгийн хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт заасан яллагдагч Р.Түвшинтөгсийг шүүхэд шилжүүлж, шүүх хуралдааныг 2020 оны 12 сарын 01-ны өдөр 09 цаг 30 минутад товлож шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч П.Баясгалан

 

09:30

Р.Түвшинтөгсөд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Р.Түвшинтөгсөд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт зааснаар 2 жилийн хорих ялаар шийтгэж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч П.Баясгалан

 

11:00

М.Батбаярт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: М.Батбаярт холбогдох эрүүгийн хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, М.Батбаярт холбогдох хэргийг нэмэлт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахаар прокурорт буцааж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч П.Баясгалан

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл

2021 оны 01 сарын 07-нд                                                                     Пүрэв гараг  

 

11:00

Ж.Батболдод холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Ж.Батболдод холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Ж.Батболдыг 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500.000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч П.Баясгалан

 

12:00

Х.Төгөлдөрт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Х.Төгөлдөрт холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэгт зааснаар 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500.000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч П.Баясгалан

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл

2020 оны 11 сарын 10-нд                                                                         Лхагва гараг  

 

09:00

Ц.Цэнд-Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Ц.Цэнд-Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 7.1 дэх хэсгийг журамлан, мөн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 2 дах хэсгийн 2.1-т Ц.Цэнд-Эрдэнэд хорих ял оногдуулахгүйгээр 1 жилийн хугацаанд тэнсэж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч П.Баясгалан

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл