2021.05.03     Хянасан: Ерөнхий шүүгч..............................................Л.Энхбилэг

  1. А.Ганбаатарын нэхэмжлэлтэй Б.Урантогост холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Л.Энхбилэг

  1. М.Дэлгэрмаагийн нэхэмжлэлтэй Налайх дүүргийн Засаг даргад

холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.3 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

         Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Л.Энхбилэг

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Золбаяр