2021.04.26     Хянасан: Ерөнхий шүүгч..............................................Л.Энхбилэг

  1. Г.Отгонбаатарын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.9, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 80 дугаар зүйлийн 80.1.8, 123 дугаар зүйлийн 123.3 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Л.Энхбилэг

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Золбаяр