БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2021.03.22-2021.03.26)

 

 ХЯНАСАН: Ерөнхий шүүгч                    Л.НАРАНГЭРЭЛ

 Огноо

д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,

өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүх хуралдаан даргалагч

Иргэдийн төлөөлөгч,

гуравдагч этгээд

 Шүүх хуралдаан

явагдах байдал

 2021.03.24

Лхагва 

Гараг

1

 09:30

Э.Цолмонцэцэг

 Д.Ганзориг

Л.Нарангэрэл

-

Нээлттэй