БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2021.01.18-2021.01.22) 

ХЯНАСАН: ЕШАҮТОГ                    Л.НАРАНГЭРЭЛ

Огноо

 д/д

Цаг

 Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,

өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүх хуралдаан даргалагч

 Иргэдийн төлөөлөгч,

гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

явагдах байдал

 2021.01.18

Даваа 

Гараг

1

 10:00

 А.Гүнсмаа

 -

  Л.Нарангэрэл

-

 Цахим

/нээлттэй/

 2

 10:30

 Г.Дашдаваа

 

-

 Л.Нарангэрэл

 

-

 Танхимд

/нээлттэй/