БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2021.03.22-2021.03.26)

 

 ХЯНАСАН: Ерөнхий шүүгч                    Л.НАРАНГЭРЭЛ

 Огноо

д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,

өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүх хуралдаан даргалагч

Иргэдийн төлөөлөгч,

гуравдагч этгээд

 Шүүх хуралдаан

явагдах байдал

 2021.03.24

Лхагва 

Гараг

1

 09:30

Э.Цолмонцэцэг

 Д.Ганзориг

Л.Нарангэрэл

-

Нээлттэй

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2021.03.08-2021.03.12)

                                                                                             

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                      Л.НАРАНГЭРЭЛ

 Огноо

 д/д

Цаг

 Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,

өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүх хуралдаан даргалагч

 Иргэдийн төлөөлөгч,

гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

явагдах байдал

2021.03.10
Лхагва
Гараг

 1

10:00

 Ж.Баяржавхлан

 -

Л.Нарангэрэл

 -

 Нээлттэй

2

10:30

 Ж.Сувдцэцэг

А.Эрдэнэбаатар

 Л.Нарангэрэл

-

 Нээлттэй

 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.10.26-2020.10.30)

 

ХЯНАСАН: ЕШАТОГ                        Л.НАРАНГЭРЭЛ

 Огноо

д/д

 Цаг

 Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 Иргэдийн төлөөлөгч,
 гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

 2020.10.27
Мягмар
гараг

 1

 11:30

 Б.Сувдаа

 Ч.Дүүриймаа

Б.Батболд

 Л.Нарангэрэл

 

Нээлттэй

 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2021.01.18-2021.01.22) 

ХЯНАСАН: ЕШАҮТОГ                    Л.НАРАНГЭРЭЛ

Огноо

 д/д

Цаг

 Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,

өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүх хуралдаан даргалагч

 Иргэдийн төлөөлөгч,

гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

явагдах байдал

 2021.01.18

Даваа 

Гараг

1

 10:00

 А.Гүнсмаа

 -

  Л.Нарангэрэл

-

 Цахим

/нээлттэй/

 2

 10:30

 Г.Дашдаваа

 

-

 Л.Нарангэрэл

 

-

 Танхимд

/нээлттэй/

 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.10.19-2020.10.23)

 

ХЯНАСАН: ЕШАТОГ                        Л.НАРАНГЭРЭЛ

 Огноо

д/д

 Цаг

 Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 Иргэдийн төлөөлөгч,
гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

 2020.10.23

Баасан

гараг

 1

11:00

 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар

 

 Ц.Оюунчимэг
Б.Энхтайван

Л.Нарангэрэл

 

 Нээлттэй