БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР
(2021.05.31.-2021.06.04)

ХЯНАВ: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                    П.БАЯСГАЛАН 

Огноо

д/д

Цаг

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Шүүгдэгчийн нэр

Эрүүгийн

хуулийн зүйл, хэсэг

Улсын яллагч

Өмгөөлөгчийн нэр

 Хохирогч, гэрч,

шинжээч, иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч

Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

 

2021.06.04
Баасан
гараг

1

09:00

П.Баясгалан

Л.Отгонцэцэг

ЭХТА 11.6-2

Ц.Гэрэлчимэг

-

-

Хувийн баталгаа

 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР
(2021.04.05.-2021.04.09)

ХЯНАВ: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                    П.БАЯСГАЛАН

 

Огноо

д/д

Цаг

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Шүүгдэгчийн нэр

Эрүүгийн
хуулийн зүйл, хэсэг

Улсын яллагч

Өмгөөлөгчийн нэр

 Хохирогч, гэрч,
шинжээч, иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч

Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

2021.04.07
Лхагва
гараг

1

10:00

П.Баясгалан

Г.Болд
Г.Солонго

ЭХТА
11.4-2.1
11.6-2

Ц.Цэрэнбалжир

Г.Баттогтох
Ц.Алтанзаяа

 

Хувийн баталгаа

 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 

(2020.11.30-2020.12.04)

ХЯНАВ: ШҮҮГЧ                              П.БАЯСГАЛАН

 

Огноо

д/д

Цаг

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Шүүгдэгчийн нэр

Эрүүгийн

хуулийн зүйл, хэсэг

Улсын яллагч

Өмгөөлөгчийн нэр

 

Хохирогч, гэрч,

шинжээч, иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч

Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

 

2020.12.01

Мягмар гараг

1

09:00

П.Баясгалан

Р.Түвшинтөгс

ЭХТА 17.1.2-2.1

Урьдчилсан хэлэлцүүлэг

Ч.Пүрэвсүрэн

 

 

Цагдан хорио

2

11:00

П.Баясгалан

М.Батбаяр

ЭХТА 11.6-2

Урьдчилсан хэлэлцүүлэг

С.Цэрэндалай

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч

Д.Март

 

Цагдан хорио

 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР
(2021.03.15.-2021.03.19)

ХЯНАВ: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                    П.БАЯСГАЛАН

 

Огноо

д/д

Цаг

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Шүүгдэгчийн нэр

Эрүүгийн

хуулийн зүйл, хэсэг

Улсын яллагч

Өмгөөлөгчийн нэр

 Хохирогч, гэрч,

шинжээч, иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч

Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

 

2021.03.17

Лхагва

 гараг

1

11:00

П.Баясгалан

М.Батбаяр

ЭХТА 11.6-2

С.Цэрэндалай

Д.Март

 

Хувийн баталгаа

 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР
(2020.11.09-2020.11.13)

 ХЯНАВ:      ШҮҮГЧ                          П.БАЯСГАЛАН

Огноо

д/д

Цаг

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Шүүгдэгчийн нэр

Эрүүгийн

хуулийн зүйл, хэсэг

Улсын яллагч

Өмгөөлөгчийн нэр

 

Хохирогч, гэрч,

шинжээч, иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч

Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

 

2020.11.10

  Мягмар

   гараг

1

09:00

П.Баясгалан

 Ц.Цэнд-Эрдэнэ

ЭХТА 11.4-2

2.1

Шүүх хуралдаан

/хаалттай/

С.Цэрэндалай

 

 

 

 

Хувийн баталгаа