НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2021.05.03-2021.05.07)

 

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                      Л.ЭНХБИЛЭГ

Огноо

 д/д

 Цаг

 Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,
өмгөөлөгч

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүх хуралдаан даргалагч

Иргэдийн төлөөлөгч,
гуравдагч этгээд

 

Шүүх хуралдаан

явагдах байдал

2021.05.03
Даваа
гараг

1

 12:00

А.Ганбаатар

 Б.Урантогос

Л.Энхбилэг

 -

Хаалттай

 2

 15:00

 М.Дэлгэрмаа

 Налайх дүүргийн Засаг дарга

 Л.Энхбилэг

-

Нээлттэй

 2021.05.04
Мягмар
Гараг

 1

 10:00

П.Мандухай

 Б.Эрдэнэ

 З.Түвшинтөгс

 -

 Хаалттай