НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР
 (2021.05.03-20.05.07)

                             ХЯНАВ: ШҮҮГЧ                                  Д.ЧИНЗОРИГ 

 Огноо

 Д/д

 Цаг

Илтгэгч шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүний нэр

Шүүгдэгчийн нэр

Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

Улсын яллагч

Өмгөөлөгчийн нэр

Хохирогч, гэрч, шинжээч, иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч

2021.05.04
Мягмар гараг

1

10:00

Э.Энхжаргал

Э.Эрдэнэтуул

Хувийн баталгаа

ЭХТА  11.6-1

С.Цэрэндалай

 

 

 2

14:00

 Э.Энхжаргал

Ганхуяг

Хувийн баталгаа

ЭХТА 11.6-1

Д.Аянагүл

 

 

Хохирогч Д.Нацагдорж

2021.05.05
Лхагва
гараг

1

10:00

Д.Чинзориг

Х.Ганболд

Э.Энхжаргал

Б.Цогтзориг, Ц.Пүрэвдорж

Цагдан хорио

ЭХТА 10.1-2.11

 

шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: О.Цэрэнпунцаг, Н.Нарантуяа хохирогчийн өмгөөлөгч: Э.Намжилцэрэн

Хохирогч: М.Энхбаатар гэрч: Наргынгүл, Саранцэцэг,

2021.05.06 Пүрэв гараг

 1

 11:00

 Д.Чинзориг

 П.Эрдэнэтөр

Хувийн баталгаа

ЭХТА 11.6-2, 11.7-2.1, 11.7-2.3

Ц.Гэрэлчимэг

 

хохирогч П.Үнэнчимэг

2021.05.07
Баасан гараг

1

 10:00

Х.Ганболд, Д.Чинзориг
Э.Энхжаргал

 Ц.Баяраа

 Цагдан хорио

 ЭХТА 10.1.1

 Д.Аянагүл

Хохирогчийн өмгөөлөгч Д.Март
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Б.Цэнгүүн,

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ч.Энхцэцэг Гэрч Н.Ангараг

2

14:00

Х.Ганболд

Б.Мөнхнасан

Э.Батхолбоо

Б.Баатарзоригт

 Хувийн баталгаа

ЭХТА 17.7-1, 18.1-6, 17.3-1

Р.Очирсүрэн /СХД/

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Б.Чинбат
О.Цэрэнпунцаг
Б.Баттөмөр
Хохирогчийн өмгөөлөгч
Ц.Амар

Хохирогч Э.Мөнхбаяр Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Н.Энхтүвшин, Иргэний нэхэмжлэгч Б.Батцэцэг

 

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР
(2021.05.03-2021.05.07)

ХЯНАВ: ШҮҮГЧ                              Д.ЧИНЗОРИГ 

Огноо

д/д

Цаг

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Шүүгдэгчийн нэр

Эрүүгийн

хуулийн зүйл, хэсэг

Улсын яллагч

 Өмгөөлөгчийн нэр

Хохирогч, гэрч,

шинжээч, иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч

 Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

2021.05.04
Мягмар гараг

  1

11:00

 Э.Энхжаргал

Б.Ууганбаяр /Урьдчилсан хэлэлцүүлэг/

 ЭХТА 17.3-1

 С.Цэрэндалай

Г.Наранбаатар