НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР
(2021.04.12-2021.04.16)

ХЯНАВ: ШҮҮГЧ                              Д.ЧИНЗОРИГ 

Огноо

Д/д

Цаг

Илтгэгч шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүний нэр

Шүүгдэгчийн нэр

Эрүүгийн

хуулийн зүйл, хэсэг

Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

Улсын яллагч

Өмгөөлөгчийн нэр

Хохирогч, гэрч,
шинжээч, иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч

2021.04.12
Даваа
гараг

1

10:00

Э.Энхжаргал

Ц.Нэргүй

ЭХТА 11.6-2 /Нээлттэй/

Хувийн баталгаа

Ц.Цэрэнбалжир

Г.Урантогос

Хохирогч В.Мөнхзул

2021.04.13 Мягмар
гараг

1

10:00

Э.Энхжаргал, Х.Ганболд, Д.Чинзориг

Х.Раушан

ЭХТА 10.1-1 /Нээлттэй/

 Хувийн баталгаа

Ц.Цэрэнбалжир

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч

Д.Март

Хохирогч Д.НаранцэцэгД.Гэрч

Д.Баттөмөр

2021.04.14 Лхагва гараг

1

10:00

Д.Чинзориг

Х.Ганболд

Э.Энхжаргал

Б.Цогтзориг, Ц.Пүрэвдорж

ЭХТА 10.1-2.11 /Нээлттэй

 Цагдан хорио

С.Цэрэндалай

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: О.Цэрэнпунцаг, Н.Нарантуяа

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: М.Энхбаатар
Гэрч
Наргынгүл, Саранцэцэг,

2021.04.15 Пүрэв гараг

1

11:00

Д.Чинзориг

Х.Ганболд

Э.Энхжаргал

Д.Түвшинтулга

ЭХТА 10.1-1 /Нээлттэй//

Цагдан хорио

С.Цэрэндалай

Г.Наранбаатар

-

2021.04.16
Баасан гараг

1

10:00

Х.Ганболд, Д.Чинзориг, Э.Энхжаргал

Ц.Баяраа

ЭХТА 10.1-1 /Нээлттэй

Цагдан хорио

Ч.Пүрэвсүрэн

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Д.Март,

Хохирогчийн өмгөөлөгч Б.Цэнгүүн,

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ч.Энхцэцэг

2

16:00

Х.Ганболд

С.Баярбат Х.Баярсайхан

ЭХТА 11.6-1, 11.4-1

/Нээлттэй

Хувийн баталгаа

Ч.Пүрэвсүрэн

Р.Түвшинбат

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Өсөхбаяр