Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газраас шүүхийн үйл ажиллагааг иргэдэд ил тод, нээлттэй хүргэх, олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилгоор 2021 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдөр Налайх дүүргийн иргэдийн нэгдсэн фейсбүүк хуудсаар дамжуулан лайваар мэдээлэл түгээлээ.

Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газраас шүүхийн үйлчилгээг алслагдсан дүүргийн иргэдэд шуурхай, ил тод, нээлттэй хүргэх зорилгоор 2021 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдөр Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга Ц.Гүнзаяабаяр, Эвлэрүүлэн зуучлагч М.Энхчимэг, Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах Б.Мөнхтуул, Жолооч Ч.Баярсайхан нарын бүрэлдэхүүнтэй Багахангай дүүрэгт ажиллалаа.

            Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхэд дараах сул орон тоо гарсан тул уг ажлын байрыг олон нийтэд нээлттэй зарлаж байна. Иймд дээрх ажлын байранд ажиллах хүсэлтэй доорхи шаардлага хангасан иргэд материалаа Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газарт ирүүлнэ үү.