Монгол Улсын Их Хурал 2012 онд Шүүхийн тухай багц хууль /Монгол Улсын Шүүхийн тухай, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай, Шүүхийн захиргааны тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай, Иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай, Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай/-ийг баталлаа.
Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт “Шүүх тамгын газартай байна.”  гэж заасны дагуу Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 33 дугаар тогтоолоор Дүүргийн Эрүү, Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхийн тамгын газар /хуучин нэрээр/-ыг Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газар гэж өөрчилөн нэрлэхээр тогтсон байна.
 
Шүүхийн тамгын газар нь:
-шүүхийг өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах;
-шүүхийн байрны эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах;
-шүүгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах;
-шүүхийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавих;
шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх;
-шүүхийн бичиг хэрэг, захидал харилцаа, шуудан, архивын үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
-шүүхийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээ авах;
-хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах, зөөвөрлөх зэрэг үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.
 
 
УТАСНЫ ДУГААР

Нэрс

Албан тушаал

Утасны дугаар

1.             

Ж.Лхамрагчаа

Тамгын газрын дарга

70232508

2.             

Б.Батцэцэг

ШҮХДАҮТОГ 

70233883

3.             

Б.Ариунжаргал

АНБҮТОГ

70233838

4.             

Д.Алтаннавч

АБХЭ

70233881

5.             

М.Пагма-Оролмаа    

Э/зуучлагч  

70233882

6.             

С.Энх-Амар

МЛА

70233880

7.             

Б.Хүслэн

МТМ

70233881

8.             

Д.Одгэрэл

Э/Ш-туслах

70233887

9.             

Б.Мягмарнаран

Э/Ш-туслах   

70233522

10.          

Б.Уранзаяа

Э/Ш-туслах

70233522

11.          

М.Энхчимэг

И/ЕШ-туслах   

70232691

12.          

А.Сонинцэцэг

И/Ш-туслах   

70233522

13.          

Д.Амарзаяа

И/Ш-туслах   

70232691

14.          

М.Алтангэрэл

И/Ш-туслах

70233522

15.          

Б.Гэрэлтуяа

ШХНБДарга

70233522

16.          

Э.Өлзийдэмбэрэл

ШХНБДарга  

70233522

17.          

Ч.Сэлэнгэмөрөн

ШХНБДарга

70233522

18.          

Т.Золбаяр

ШХНБДарга

70233522

19.          

Б.Мөнхтуул

Э/Зуучлагчийн туслах

70233882

20.          

Ц.Эрдэнэчимэг

Нярав

70233838