НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.05.11-2020.05.15)

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                    Л.ЭНХБИЛЭГ

                                                                                                                               

Огноо

д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

2020.05.11
Даваа гараг

 1

13:30

Нэхэмжлэгч
Б.Бэлэгдэмбэрэл

 -

З.Түвшинтөгс

 -

Нээлттэй

2020.05.13
Лхагва гараг

2

10:00

Нэхэмжлэгч
А.Батчимэг

-

 Л.Энхбилэг

 -

Нээлттэй

3

 11:00

Нэхэмжлэгч
Г.Алтансүх

-

Л.Энхбилэг

-

Нээлттэй

4

11:30

Нэхэмжлэгч
М.Гэрэлмаа

-

Л.Энхбилэг

-

 Нээлттэй

2020.05.14
Пүрэв гараг

5

11:00

Нэхэмжлэгч
А.Баттогтох

Хариуцагч
Налайх дүүрэг дэх ШШГХ

Л.Энхбилэг

 -

 Нээлттэй