НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.04.27-2020.05.01)

 ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                          Л.ЭНХБИЛЭГ

                                                                                                                               

 Огноо

 д/д

  Цаг

 Нэхэмжлэгч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

 

 Шүүх хуралдаан

2020.04.29
Лхагва
Гараг

 

 

1

10:00

 Нэхэмжлэгч

Д.Отгонцэцэг

 Хариуцагч

Л.Төмөрбаатар

З.Түвшинтөгс

-

 Нээлттэй

 2

 14:00

 Нэхэмжлэгч
Д.Билэгдэмбэрэл

 -

З.Түвшинтөгс

-

 Нээлттэй