НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.02.10-2020.02.14)

 

                                                                                                            ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                    Л.ЭНХБИЛЭГ

                                                                                                                               

Огноо

д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

 

Шүүх хуралдаан

 

 2020.02.12

Лхагва

гараг

1

 15:00

Нэхэмжлэгч

С.Отгонжаргал

Хариуцагч

А.Уранчимэг

 З.Түвшинтөгс

 -

Нээлттэй

2020.02.13

Пүрэв  гараг

 2

14:00

 Нэхэмжлэгч

Ш.Лхагваа

 -

 Л.Энхбилэг

 -

Нээлттэй

 

2020.02.14

Баасан гараг

 3

10:00

Нэхэмжлэгч

Х.Лачин

-

 З.Түвшинтөгс

 -

 Нээлттэй

 4

 10.30

Нэхэмжлэгч

Ч.Гэрлээ

-

 З.Түвшинтөгс

 -

 Нээлттэй

 

5

11.00

Нэхэмжэлэгч

О.Кумсбек

 -

З.Түвшинтөгс

 -

 Нээлттэй

 6

 11.30

Нэхэмжлэгч

А.Саулегүль

 Хариуцагч

Д.Хозыкөрпеш

 З.Түвшинтөгс

 -

 Нээлттэй