2020.10.07     Хянасан: Ерөнхий шүүгч..............................................Л.Энхбилэг

  1. Ү.Булгантамирын нэхэмжлэлтэй Т.Бөхчулуунд холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч: З.Түвшинтөгс