2020.10.05     Хянасан: Ерөнхий шүүгч..............................................Л.Энхбилэг

  1. Д.Мөнхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч: Т.Бадрах

  1. “Омни капитал” ББСБ-ын нэхэмжлэлтэй Д.Ганбатад холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч: Т.Бадрах

  1. Б.Азжаргалын нэхэмжлэлтэй Г.Цэдэндоржид холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч: Т.Бадрах

  1. В.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 100 дугаар зүйлийн 100.2 дахь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийг буцааж шийдвэрлэв.

Даргалагч: Л.Энхбилэг

  1. З.Нандинцэцэгийн нэхэмжлэлтэй Э.Эрдэнэбаярт холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.3, 80 дугаар зүйлийн 80.1.9 дэх хэсэгт зааснаар хэргийг түдгэлзүүлж шийдвэрлэв.

Даргалагч: Л.Энхбилэг

 

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Золбаяр