2020.07.31       Хянасан:.................................................... Шүүгч Т.Бадрах

  1. Ш.Батсүхийн нэхэмжлэлтэй М.Алтанхуягт холбогдох иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хуулийн 492 дугаар зүйлийн 492.1.1 дэх хэсэгт зааснаар үндсэн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг нь хэрэгсэхгүй болгож, сөрөг нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга ..............................Т.Золбаяр