2020.07.27           Хянасан:....................................... Шүүгч Т.Бадрах

  1. “Цэнгэг” СӨХ-ны нэхэмжлэлтэй Э.Чингист холбогдох иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 105 дугаар зүйлийн 105.1, 123 дугаар зүйлийн 123.3 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

                                                  Даргалагч, шүүгч Т.Бадрах

  1. Д.Дамдинзавын нэхэмжлэлтэй С.Хишигжаргалд холбогдох иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

                                                  Даргалагч, шүүгч Т.Бадрах

  1. Ц.Жамбалдоржийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

                                                  Даргалагч, шүүгч Т.Бадрах

  1.  Х.Өлзийжаргалын нэхэмжлэлтэй Д.Отгонбаатарт холбогдох иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга ..................................Т.Золбаяр