2020.04.29                                                                                                                                         Хянасан: Ерөнхий шүүгч ..............................................Л.Энхбилэг

  1. Б.Отгонцэцэгийн нэхэмжлэлтэй Л.Төмөрбаатарт холбогдох иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1., 106 дугаар зүйлийн 106.5 дахь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсэгт зохигчдын эвлэрлийг баталж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч З.Түвшинтөгс

  1. Д.Бэлэгдэмбэрэлийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.3., 38 дугаар зүйлийн 38.9 дэх хэсэгт зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч З.Түвшинтөгс

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга А.Сонинцэцэг