2021 оны 01 сарын 08-нд                                                                         Баасан гараг  

 

10:00

 Н.Энхболд, Д.Тэмүүжин нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Н.Энхболд, Д.Тэмүүжин нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Н.Энхболд, Д.Тэмүүжин нарт холбогдох хэрэгт нэмэлт мөрдөн байцаалтад бусад эрүүгийн хэрэгт нэгтгэхээр прокурорт буцааж шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Х.Ганболд

 

11:00

Б.Одгэрэлд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.7 дугаар зүйлийн 1.1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Одгэрэлд холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Б.Одгэрэлд холбогдох хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалт ажиллагаа хийлгүүлэхээр прокурорт буцааж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Д.Чинзориг

 

12:00

 Л.Чинзоригт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Л.Чинзоригт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 700 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 700.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

14:00

Ж.Баясгалан, Б.Баялагмаа нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Ж.Баясгалан, Б.Баялагмаа нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Б.Баялагмаад 800 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 800.000 төгрөг, Ж.Баясгаланд 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ял тус тус оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

15:00

 У.Энхманлайд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: У.Энхманлайд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, У.Энхманлайг шүүхэд шилжүүлж, шүүх хуралдааныг 2021 оны 01 дүгээр сарын 10 цагт товлож шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

16:00

Д.Ганчимэгт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Ганчимэгт холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 600 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 600.000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Д.Чинзориг

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл