2020.11.05     Хянасан: Ерөнхий шүүгч..............................................Л.Энхбилэг

  1. Т.Солонгын нэхэмжлэлтэй Д.Энхбаатарт холбогдох иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 117 дугаар зүйлийн 117.1 дэх хэсэгт зааснаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

  1. Э.Билгүүдэйн нэхэмжлэлтэй Д.Энхбаатарт холбогдох иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 117 дугаар зүйлийн 117.1 дэх хэсэгт зааснаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

  1. З.Нандинцэцэгийн нэхэмжлэлтэй Э.Эрдэнэбаярт холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Золбаяр