2020.10.30     Хянасан: Ерөнхий шүүгч..............................................Л.Энхбилэг

  1. С.Ням-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй Ч.Хулан, Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газар, Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэст холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.3 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Шүүх бүрэлдэхүүн

  1. Шивээ овоо ХК-ийн нэхэмжлэлтэй Цагийн аяс ХХК-д холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.9, 123 дугаар зүйлийн 123.3 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

         Даргалагч, шүүгч Т.Бадрах

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Золбаяр