2020.10.14     Хянасан: Ерөнхий шүүгч..............................................Л.Энхбилэг

  1. Б.Азжаргалын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

                                               Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

  1. Э.Алтанцоожийн нэхэмжлэлтэй Э.Гэрэлтуяад холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

                                               Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

  1. Э.Энхтөр нэхэмжлэлтэй Д.Энхжаргалд холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.3, 80 дугаар зүйлийн 80.1.9 дэх хэсэгт зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэв.

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Т.Золбаяр