НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.11.16-2020.11.20)

 

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                      Л.ЭНХБИЛЭГ

 Огноо

 д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч,

өмгөөлөгч

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүх хуралдаан даргалагч

Иргэдийн төлөөлөгч,
гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

явагдах байдал

 2020.11.19

Пүрэв 

Гараг

1

14:00

 Б.Наранбат

Д.Энхмаа

 Л.Энхбилэг

 

Нээлттэй