2020 оны 07 сарын 30-нд                                                                         Пүрэв гараг  

 10:00

Т.Дөл-Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Т.Дөл-Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 550 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 550.000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 11:00

О.Отгонцэцэг, О.Янжинлхам нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: О.Отгонцэцэг, О.Янжинлхам нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар О.Отгонцэцэг, О.Янжинлхам нарт 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ял тус тус оногдуулж  шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл