2020 оны 07 сарын 28-нд                                                                         Мягмар гараг  

 

14:00

Т.Баяндэлгэрт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  11.6 дугаар зүйлийн 2, 11.7 дугаар зүйлийн 1.1  дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Т.Баяндэлгэрт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэгт зааснаар 320 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх ял, мөн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1.1  дэх хэсэгт зааснаар 8 сар хорих ял оногдуулж, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.8 дугаар зүйлийн 1, 2 дах хэсэгт заасныг баримтлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэгт зааснаар оногдуулсан 320 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын 8 цагийг хорих ялын 1 хоногоор тооцон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.7 дугаар зүйлийн 1.1 дэх зааснаар 8 сарын хорих ял дээр хөнгөн ялыг хүнд ял дээр нэмж нэгтгэн нийт 9 сар 10 хоногийн хорих оногдуулж   шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

15:00

М.Хүрэлбаатарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: М.Хүрэлбаатарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 240 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх ял оногдуулж  шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

 

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл