2020 оны 07 сарын 24-нд                                                                         Баасан гараг  

 

10:00

Д.Дэлгэрбатад холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  27.10 дугаар зүйлийн 4, 27.11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Дэлгэрбатад холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд холбогдох хэргийг 2020 оны 07 дугаар сарын 29-ний 10 цаг хүртэл хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Х.Ганболд

 

14:00

Б.Батбилэгт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  27.10 дугаар зүйлийн 2.3 дах хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Батбилэгт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2.3 дах хэсэгт зааснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, хорих ял оногдуулахгүйгээр 1 жилийн хугацаагаар тэнсэх ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Х.Ганболд

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл