2020 оны 01 сарын 24 өдөр                                                                               Баасан гараг   

11:00

1.Ө.Галсэмбэрүүд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  17.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг /

   Шийдвэрлэсэн байдал: Ө.Галсэмбэрүүд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 5 жил 6 сарын хугацаанд нээлттэй хорих ангид ял эдлүүлэхээр шийтгэж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч  Д.Чинзориг

 

13:30

1.Н.Сувд-Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг /

   Шийдвэрлэсэн байдал: Н.Сувд-Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд холбогдох эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлж шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий Шүүгч  Х.Ганболд

 

15:00

1.Ш.Ган-Эрдэнэ, Б.Мөнх-Эрдэнэ нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  17.1 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх хэсэг, 17.4-1, 17.3-1 дэх хэсэг /

   Шийдвэрлэсэн байдал: Ш.Ган-Эрдэнэ, Б.Мөнх-Эрдэнэ нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, шүүх хуралдааныг 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр болгохоор хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Х.Ганболд

 

 

13:00

1.Б.Мандахтүвшинд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  27.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг /

   Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Мандахтүвшинд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 1 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнсэж, тээврийн хэрэгслийг жолоодох эрхийг 4 жилийн хугацаагаар хасаж, 1 000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр ялаар шийтгэж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч  Д.Чинзориг

  

15:00

1.Ө.Галсэмбэрүүд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  17.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг /

   Шийдвэрлэсэн байдал: Ө.Галсэмбэрүүд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 5 жил 6 сарын хугацаанд нээлттэй хорих ангид ял эдлүүлэхээр шийтгэж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч  Д.Чинзориг