2020 оны 01 сарын 20 өдөр                                                                                                                                                                                         Даваа гараг  

 

10:00

1.Ц.Есөнтөмөрд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  10.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг /

   Шийдвэрлэсэн байдал: Ц.Есөнтөмөрд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 12 жил хаалттай дэглэмтэй хорих ангид ял эдлүүлэхээр шийтгэж шийдвэрлэв.

 

                                                                                     Даргалагч, Ерөнхий шүүгч  Х.Ганболд

                                                                                     шүүгч  П.Баясгалан

                                                                                     шүүгч  Х.Идэр

 

14:00

2.Ө.Баярсайханд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг/

    Шийдвэрлэсэн байдал: Ө.Баярсайханд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 6 жил нээлттэй дэглэмтэй хорих ангид ял эдлүүлэхээр шийтгэж шийдвэрлэв.

 

                                                                                     Даргалагч, Ерөнхий шүүгч  Х.Ганболд

                                                                                     шүүгч   П.Баясгалан

                                                                                     шүүгч  Х.Идэр