2020.12.30-нд                                                               Лхагва гараг

 

10:00

 

Д.Отгонзулд холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

 

Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Отгонзулыг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 500 нэгжээр торгох ял оногдуулан шийдвэрлэв.

 

                                Даргалагч, ерөнхий шүүгч Х. Ганболд

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан:

 шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга                  /Б.Гэрэлтуяа/