2020.12.28                                                                      Даваа гараг

 

10:00

 

Э.Тэмүүжинд холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг/

 

            Шийдвэрлэсэн байдал: Э.Тэмүүжинийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар 600 нэгжээр торгох ял оногдуулан шийдвэрлэв.

 

                                          Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

11:00

 

Б.Нарангэрэлд холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт/

           

Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Нарангэрэлийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар 500 нэгжээр торгох ял оногдуулан шийдвэрлэв.

                                          Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

 

                       

 

 

 

 

13:30

 

Д.Ганчимэгт холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт/

 

Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Ганчимэгт холбогдох эрүүгийн хэргийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 16:00 цаг минут хүртэл хойшлуулан шийдвэрлэв.

 

                                            Даргалагч, шүүгч Д.Чинзориг

15:00

Д.Мөнхбатад холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, мөн хуулийн тусгай ангийн 11.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт/

 

Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Мөнхбатыг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар 800 нэгжээр торгох ял оногдуулан шийдвэрлэв.

                           Даргалагч, ерөнхий шүүгч  Х.Ганболд

 

 

 

 

 

16:00

Я.Хандоржид холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг/

 

Шийдвэрлэсэн байдал: Я.Хандоржид холбогдох хэргийн шүүх хуралдааныг 2021 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 10:00 минут хүртэл хойшлуулан шийдвэрлэв.

 

                                Даргалагч, ерөнхий шүүгч Х. Ганболд

 

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан:

 шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга                    /Б.Гэрэлтуяа/