2020 оны 11 сарын 09-нд                                                                         Даваа гараг  

 

10:00

 Б.Бахатбай, О.Мухамедали нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Бахатбай, О.Мухамедали нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар О.Мухамедалид 600 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 600.000 төгрөгөөр, Б.Бахатбайд 250 цагийн нийтэд тустай ажил хийлгэх ял тус тус оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Д.Чинзориг

 

10:00

 Б.Бахатбай, О.Мухамедали нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Бахатбай, О.Мухамедали нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар О.Мухамедалид 600 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 600.000 төгрөгөөр, Б.Бахатбайд 250 цагийн нийтэд тустай ажил хийлгэх ял тус тус оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Д.Чинзориг

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл