2020 оны 11 сарын 04-нд                                                                         Лхагва гараг  

 

14:00

 А.Туяацэцэг, Б.Эрдэнэчимэг нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1,11.6 дугаар сарын 2 дах хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: А.Туяацэцэг, Б.Эрдэнэчимэг нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар А.Туяацэцэгт 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500.000 төгрөгөөр, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэгт зааснаар Б.Эрдэнэчимэгт 550 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 550.000 төгрөгөөр тус тус торгож шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл