2020 оны 11 сарын 03-нд                                                                         Мягмар гараг  

 

10:00

Э.Эрдэнэболдод холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Э.Эрдэнэболдод холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 600 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 600.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

12:00

А.Айсулу, Э.Энхсайхан нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 13.6 дугаар зүйлийн 1, 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: А.Айсулу, Э.Энхсайхан нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, А.Айсулу, Э.Энхсайхан нарт  холбогдох шүүх хуралдааныг 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр 10 цаг хүртэл хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, шүүгч Э.Энхжаргал

 

14:00

Б.Пүрэвт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Пүрэвт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 7.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан, мөн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт зааснаар Б.Пүрэвт тээврийн хэрэгслийн жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, хорих ял оногдуулахгүйгээр 1 жилийн хугацаанд тэнсэж  шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Х.Ганболд

 

14:00

С.Нямд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: С.Нямд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд холбогдох хэрэгт нэмэлт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахаар прокурорт буцааж  шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Х.Ганболд

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан нарийн бичгийн дарга Э.Өлзийдэмбэрэл