БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.10.19-2020.10.23)

 

ХЯНАСАН: ЕШАТОГ                        Л.НАРАНГЭРЭЛ

 Огноо

д/д

 Цаг

 Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 Иргэдийн төлөөлөгч,
гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

 2020.10.23

Баасан

гараг

 1

11:00

 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар

 

 Ц.Оюунчимэг
Б.Энхтайван

Л.Нарангэрэл

 

 Нээлттэй