БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.06.22-2020.06.26)

 

 ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                    Л. НАРАНГЭРЭЛ

                                                                                                                               

Огноо

 д/д

 Цаг

 Нэхэмжлэгч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

2020.06.22

Даваа гараг

1

11:00

 Ч. Эрдэнэчимэг

 

 Л. Нарангэрэл

 

 Нээлттэй