БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.05.25-2020.05.29)

 

ХЯНАСАН: ШҮҮГЧ                                   Л.НАРАНГЭРЭЛ      

Огноо

д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч,

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч,

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

2020.05.28
Пүрэв
гараг

 1

 14:00

Нэхэмжлэгч

Б.Түвшинтөгс

Хариуцагч

Б.Мандах

Л.Нарангэрэл

 -

 Хаалттай

2

 14:30

Нэхэмжлэгч

Т.Өнөрсайхан

 Хариуцагч

Ж.Батбилэг

Л.Нарангэрэл

-

Хаалттай