БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.05.18-2020.05.22)

 ХЯНАСАН: ШҮҮГЧ                                          Л.НАРАНГЭРЭЛ

                                                                                                                               

 Огноо

 д/д

 Цаг

Нэхэмжлэгч,

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч,

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

 2020.05.20

Лхагва  гараг

1

14:00

 “Эйч Кей Римайн” ХК

 “Амарсанаа степ” ХХК

 

Л.Нарангэрэл

 

-

 Нээлттэй