БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.05.04-2020.05.08)

 

ХЯНАСАН: ШҮҮГЧ                                    Л.НАРАНГЭРЭЛ

                                                                                                                               

 Огноо

д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

 Шүүх хуралдаан

2020.05.05
Мягмар гараг

1

 11:00

Нэхэмжлэгч
Ц.Оюунтөгс

Хариуцагч
Б.Хангал

Л.Нарангэрэл

-

 Нээлттэй

 

2020.05.08

Баасан гараг

 2

10:00

 Нэхэмжлэгч
И.Сарантуяа

Хариуцагч
Н.Энхбат

Л.Нарангэрэл

 -

 Нээлттэй

3

 11:00

Нэхэмжлэгч
П.Оюунчимэг

 Хариуцагч
Д.Пүрэвсүрэн

Л.Нарангэрэл

-

Нээлттэй

4

14:00

Нэхэмжлэгч
Эйч Кей римайны ХК

Хариуцагч
Амарсанаа степ ХХК

 Л.Нарангэрэл

 -

 Нээлттэй