БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.04.27-2020.05.01)

  ХЯНАСАН: ШҮҮГЧ                                          Л.НАРАНГЭРЭЛ

                                                                                                                               

 Огноо

 д/д

 Цаг

Нэхэмжлэгч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

 

Шүүх хуралдаан

2020.04.30
Пүрэв гараг

1

10:00

Нэхэмжлэгч
Л.Баярдаваа

-

 Л.Нарангэрэл 

-

Нээлттэй