БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.03.30-2020.04.03)

 

ХЯНАСАН: ШҮҮГЧ                                    Л.НАРАНГЭРЭЛ

                                                                                                                               

 Огноо

 д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

 Шүүх хуралдаан

  2020.03.31
Мягмар гараг

 1

 10:00

Нэхэмжлэгч
С.Оргодолсугир

-

Л.Нарангэрэл

 -

Нээлттэй