БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.02.17-2020.02.21) 

ХЯНАСАН: ШҮҮГЧ                                    Л.НАРАНГЭРЭЛ

  Огноо

д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

 Шүүх хуралдаан

2020.02.20
Пүрэв
гараг

1

12:00

Нэхэмжлэгч
Д.Бүүвэйбаатар

-

Л.Нарангэрэл

-

Нээлттэй

2

12:30

Нэхэмжлэгч
Б.Гандорж

-

Л.Нарангэрэл

-

Нээлттэй