БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ
ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.02.10-2020.02.14)

 

ХЯНАСАН: ШҮҮГЧ                                    Л.НАРАНГЭРЭЛ

                                                                                                                               

 Огноо

д/д

 Цаг

 Нэхэмжлэгч,

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч,

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

 Шүүх хуралдаан

2020.02.13

Пүрэв

гараг

1

 10:00

Нэхэмжлэгч

Н.Намжилдулам

-

Л.Нарангэрэл

 

 -

Нээлттэй