БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.01.20-2020.01.24)

 

 ХЯНАСАН: ШҮҮГЧ                           Л.НАРАНГЭРЭЛ

 

 Огноо

 д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч,итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Хариуцагч,итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

 

Шүүх хуралдаан

2020.01.23

Пүрэв

Гараг

 1

 10:00

Нэхэмжлэгч

“Төрийн банк” ХХК

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Энхзул

Хариуцагч

Ж.Наранцэцэг

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч И.Сэргэлэн

 Л.Нарангэрэл

 -

  Нээлттэй