БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.10.26-2020.10.30)

 

ХЯНАСАН: ЕШАТОГ                        Л.НАРАНГЭРЭЛ

 Огноо

д/д

 Цаг

 Нэхэмжлэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 Иргэдийн төлөөлөгч,
 гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

 2020.10.27
Мягмар
гараг

 1

 11:30

 Б.Сувдаа

 Ч.Дүүриймаа

Б.Батболд

 Л.Нарангэрэл

 

Нээлттэй